Загальна інформація

Залучення професійно-технічних навчальних закладів до міжнародного співробітництва – важливий крок до європейської та світової інтеграції України, розвитку демократичного суспільства. Забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір можна завдяки налагодженню ефективного міжнародного співробітництва. Пріоритетним завданням діяльності нашого ліцею є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація, викладачі та майстри виробничого навчання ліцею особливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.

 

Стратегічними завданнями програми міжнародної діяльності Курахівського професійного ліцею є:

 • забезпечення інтеграції у світовий освітній, науковий та культурний простір, розвиток та зміцнення взаємовигідного співробітництва ліцею на дво- і багатосторонній основі із зарубіжними навчальними закладами, міжнародними організаціями, установами, фірмами, фондами, комітетами, асоціаціями та іншими юридичними та фізичними особами;
 • підтримка стратегічного зовнішньополітичного курсу України на вступ до Європейського співтовариства, поглиблення і розширення міжнародних культурно-освітніх відносин, знайомство із зарубіжними освітніми системами;
 • формувания інтелектуального потенціалу України;
 • створення умов для одержання учнями освіти понад обов’язковий мінімум;
 • забезпечення умов для опанування практичними уміннями і навичками наукової, дослідницько-експериментальної діяльності, визначення рівня професійної підготовки;
 • системний і взаємовигідний характер співпраці;
 • зважена адаптація зарубіжних здобутків до потреб навчального та професійного процесу ліцею;
 • надання здобувачам освіти можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 

Головними напрямками міжнародної співпраці Курахівського професійного ліцею є:

 

 • участь закладу в міжнародних проєктах;
 • співробітництво з іноземними партнерами в рамках чинних угод;
 • обмін досвідом з організації навчально-методичної роботи, організація спільної роботи на базі взаємного и планомірного використання накопиченого досвіду в навчальній, професійній, позаурочній виховній діяльності;
 • проведення онлайн-семінарів та практичних занять;
 • створення інформаційної інфраструктури для обміну інформацією про новітні педагогічні технології, форми і методи управління професійною освітою, сучасні науково-методичні і практичні досягнення в організації професійної освіти;
 • висвітлення роботи   в   засобах   масової   інформації,   наукових   і методичних збірках, соціальних мережах, сайті навчального закладу.

 

Ми заохочуємо викладачів до співпраці з міжнародними і всеукраїнськими організаціями, міжнародною платформою eTwinning, допомагаємо учням ліцею знайти контакти і налагодити спілкування з однолітками із зарубіжних навчальних закладів, ознайомлюємо із діяльністю міжнародних організацій ООН, ЮНЕСКО, UNIСEF. Викладачі та майстри виробничого навчання беруть участь у різноманітних міжнародних проєктах та конференціях:

 • проєкт ПРООН «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» за підтримки Європейського Союзу, представленого Європейською Комісією;
 • проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України»;
 • проєкт «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» – онлайн-курси для педагогічних працівників та керівництва закладів П(ПТ)О;
 • проєкти освітньої платформи eTwinning Plus Ukraine;
 • міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу».

 

Учні ліцею із задоволенням беруть активну участь у різних заходах із нагоди святкування знаменних дат міжнародного рівня. Прагнення адміністрації та педагогічного колективу зміцнити співробітництво із зарубіжними навчальними закладами, міжнародними громадськими організаціями підвищує ефективність навчально-виховного процесу в ліцеї.