Гендерне виховання (GENDER EDUCATION) – нагальна потреба сучасної освітньої системи

Гендерне виховання – цілеспрямований, чітко організований процес формування студентів андрогінних якостей особистості, рис характеру, навичок і звичок ґендерно-збалансованої соціальної поведінки.

Мету ґендерного виховання вбачають у створенні умов для формування егалітарної свідомості, вільної від ґендерних стереотипів і відповідальної за свої міжособистісні взаємини у соціумі. Окрім того, під ґендерним вихованням розуміють процес, спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до іншої. Також у науковому дискурсі ґендерне виховання трактують як «процес цілеспрямованого систематичного вироблення в осіб обох статей способів і форм паритетності у відносинах, моральних норм рівності, рівноправності, взаємоповаги, врахування як спільного, так і відмінного, що властиво жінці й чоловікові, а також формування вільної особистості з ґендерним світоглядом і навичками ґендерно орієнтованої поведінки». Ґендерне виховання тлумачать як «комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної взаємодії із соціальними інституціями, на формування ґендерної ідентичності, вироблення в особистості навичок взаємодії на засадах ненасильства, корекцію ґендерних стереотипів, на її соціальний захист.

 

 

Доповідь на тему: “Гендерне виховання (GENDER EDUCATION) – нагальна потреба сучасної освітньої системи”, доповідач Іваницька Н. П.